​Räddningstjänsten i Västra Skaraborg utreder förekomsten av miljöfarligt ämne på brandstationer

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 11 maj, 2020

Räddningstjänsten i Västra Skaraborg (RVS) kommer att mäta hur mycket av miljöfarliga ämnet PFAS som finns på brandstationerna i Lidköping, Grästorp, Järpås, Kvänum, Nossebro och Vara. Resultatet av mätningarna kommer ligga till grund för vilka åtgärder som behövs för att sanera marken från PFAS.

Brandbil

PFAS är ett samlingsnamn för flera högfluorerade ämnen som ingår i den skumvätska som användes av RVS fram till 2011. Skummet var effektivt för att släcka så kallade vätskebränder, till exempel olje- och bensinbränder. RVS ersatte 2011 skumvätskan med ett bättre alternativ. Därefter skärptes kraven ytterligare och 2015 bytte RVS till en skumvätska som är biologiskt nedbrytbar och fritt från flour. Då sanerades även brandbilar, skumtankar och all annan släckutrustning för att inte sprida ämnet vidare. Marken på brandstationerna kan fortfarande innehålla miljöfarliga ämnen från skummet. Det är därför man nu kommer undersöka omfattningen av PFAS i marken.

-Vi vet från tidigare mätningar att marken vid brandstationen i Lidköping innehåller PFAS. Nu kommer vi göra provtagningar i större områden utanför brandstationen för att reda ut hur mycket föroreningar som finns i marken samt mäta vid våra andra brandstationer. Resultatet hjälper oss att välja metod för sanering. Det är tyvärr gamla synder som nu måste åtgärdas. Så snart vi fick kännedom om miljöriskerna med PFAS slutade vi att använda skummet men skadorna i marken är kvar och det kommer vi nu försöka rätta till, säger Fredrik Linusson Räddningschef Räddningstjänsten i Västra Skaraborg.

PFAS är mycket svårnedbrytbara i naturen. Perfluoroktansulfonat (PFOS) ingår i denna grupp och är ett så kallat PBT-ämne. Det betyder att det är extremt persistent (bryts inte ned i naturen, utan ansamlas i miljön), bioackumulerande (anrikas i näringskedjan) och toxiskt (kroniskt giftigt).

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan