Lidköping på plats 25 i årets miljörankning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 14 maj, 2020

Lidköping hamnar på plats 25 av 290 kommuner när tidningen Aktuell hållbarhet presenterar sin granskning av kommunernas miljöarbete. Det är några placeringar lägre än fjolårets plats 18.

I kommunrankningen mäts hur kommunerna arbetar med allt ifrån transporter, kemikalier, mat, avfall, samarbete med näringslivet till klimatfrågor och naturvård.

– Vi har gjort många förbättringar under året som gått men det har även andra kommuner gjort och därför passerat oss i rankingen. Att andra kommuner gjort förbättringar i sitt miljöarbete tycker vi är mycket positivt säger Yvonne Träff, miljöstrateg Lidköpings kommun.

Tredje bästa i Västra Götaland

Lidköpings kommun är den tredje bästa i Västra Götaland, efter Borås och Göteborg. Nationellt ligger vi på femteplats i vår kategori.

– Miljöarbetet i kommunen är ett ständigt pågående och prioriterat område. Det är viktigt att både arbeta inom kommunens verksamheter och att föra en diskussion med medborgare och näringslivet. För att nå det bästa möjliga resultatet krävs samsyn och samarbete och man måste se resultaten av miljöarbetet säger Frida Nilsson, ordförande i Miljö- och klimatutskottet.

Ett mer resurssnålt samhälle

– Vi arbetar för att bli ett mer resurssnålt samhälle. Det kan till exempel handla om de åtgärder vi gjort för att förbättra avfallshanteringen för kommuninvånarna. Ytterligare ett exempel är ett samarbete mellan kommunen och lokala företag där vi tillsammans har undersökt hur vi kan dra nytta av varandras restprodukter och överbliven energi. Arbetet för en sund livsmiljö handlar för oss både om att ta hand om gamla synder i form av markföroreningar och att se till att minska dagens kemikalieanvändning och minska spridning av skadliga ämnen som exempelvis mikroplaster.

– Vårt enträgna arbete med att det ska vara lätt att cykla, gå och åka buss fortsätter. Stadsbussarna i Lidköping drivs numera av el, vilket är ett resultat av gott samarbete med andra aktörer. Betydelsen av  sammanhängande naturområden lyfts fram i samhällsplaneringen. Planering för nytt avloppsreningsverk pågår. Vi gör mycket, vi vill göra mer och vi ger inte upp avslutar Yvonne Träff.

Här är 2020 års kommunrankning och listan över Sveriges miljöbästa kommuner.

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan