Information till dig som företagare om coronaviruset, uppdaterad 22 juni

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 20 maj, 2020

Här samlar vi coronarelaterad information till dig som är företagare.

Uppdaterad 2020-06-22

Förlängda insatser riktade mot näringslivet till följd av Corona

Tidigare i våras beslutades det i kommunfullmäktige om ett stödpaket för näringslivet till följd av coronapandemin. Det genomfördes utifrån fyra syften: vägledning och rådgivning, förbättrad likviditet, sänkta kostnader och förbättrade förutsättningar för affärer. Beslutet uppmanade samtliga berörda kommunala nämnder och de kommunala bolagen att utifrån sin specifika verksamhet vidta åtgärder.

Åtgärderna som bestämdes gäller under en begränsad tid. De åtgärder med kortast löptid gäller fram till 30 juni. Nu finns beslut från servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden att förlänga tiden för slopade avgifter avseende torghandel och uteserveringar samt avgift för att flytta ut handel.

Det nya beslutet gäller för perioden 1 juli-31 augusti 2020.

Uppdaterad 2020-05-20

Privat vårdaktör som utför kommunalt finansierad vård- och omsorgsverksamhet

Sjukvårdsmaterial
Är du en privat vårdaktör och saknar sjukvårdsmaterial till följd av spridningen av sjukdomen Covid- 19, t.ex. handskar, munskydd och handsprit, vänd dig till Birgitta Engström Walander (0510-77 01 63) eller Ina Hasselblad (0510-77 13 98) så att kommunen kan ta med dina behov i begäran om stöd till Socialstyrelsen.

Egentest
Du kan även som privat vårdaktör få möjlighet till egentester för dina medarbetare vid återgång i arbete vid lindriga symtom. Innan start av egentest behöver du först upprätta en lokal rutin. Denna rutin ska utgå ifrån den länsgemensamma vägledningen samt kommunens anvisningar och godkännas av kommunens kontaktperson, Birgitta Engström Walander, före start. För ytterligare information kontakta Birgitta Engström Walander (0510-77 01 63) eller Maria Kristoffersen (0510-77 08 69). Du som privat utförare ansvarar för facklig samverkan i egen verksamhet.

Uppdaterad 2020-04-29

På kommunfullmäktige den 27 april beslutades de sista åtgärderna ur det åtgärdspaket som tidigare aviserats.

Det gäller följande punkter

 • Ta bort parkeringsavgifter på våra 460 avgiftsbelagda parkeringsplatser under en begränsad tid. Beslut gäller 1 maj – 30 juni.
 • Ta bort avgifter för markupplåtelse för uteserveringar och byggarbetsplatser samt ta bort avgifter för att flytta ut handel under en begränsad tid. Beslutet gäller 1 maj-30 juni.
 • Ta bort avgifter torghandel. Beslutet gäller 1 juli-31 augusti.

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att du som är leverantör till kommunen ska kunna få betalt för dina varor/tjänster snabbare under pandemin. I normalfallet betalar kommunen sina fakturor efter 30 dagar men under tidsperioden 1 maj till 30 oktober kan företag och föreningar efter ansökan få betalt efter 15 dagar. Ansökan gör du i den e-tjänst vi tidigare lanserat. Ansökningar om kortare betaltid går att göra fr.o.m. 1 maj.

Uppdaterat 2020-04-23

Information om Folkhälsomyndighetens föreskrifter, Miljö-Hälsa

Nya regler för servering

Med anledning av covid-19-pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, cateringverksamheter, nattklubbar samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.

(Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. HSLF-FS 2020:9)

Detta innebär att

 • Ni har skyldighet att se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armlängds avstånd mellan varandra.
 • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Att beställa och hämta mat vid en disk är bara tillåtet om det kan göras utan att det blir trängsel.
 • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt, utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk.
 • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
 • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
 • Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet.

Rutiner för egenkontroll

Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Smittskyddsläkaren har rätt att stänga de verksamheter som inte följer reglerna.

—————————–

På kommunstyrelsens extra sammanträde den 30 mars beslutades ett stödpaket till näringslivet till följd av coronapandemin.

Beslut fattades att uppmana samtliga berörda kommunala nämnder och de kommunala bolagen att utifrån sin specifika verksamhet vidta följande åtgärder:

 • Ge möjlighet till anstånd för betalning av fakturor riktade till näringsidkare och föreningar. Betalningstiden utökas till 90 dagar. Här kommer en e-tjänst tas fram så fort som möjligt för att underlätta ansökningsförfarandet.
 • Förlängd tid mellan påminnelse och inkasso vid utebliven betalning. Ärendet skickas till inkasso 15 dagar efter påminnelse två är utskickad vilket är en utökning med 15 dagar mot idag.
 • Ta bort parkeringsavgifter på våra 460 avgiftsbelagda parkeringsplatser under en begränsad tid.
 • Ta bort avgifter för markupplåtelse för torghandel, uteserveringar och byggarbetsplatser under en begränsad tid.
 • Ta bort avgifter för att flytta ut handel under en begränsad tid.
 • Anpassning av hyresavtal och justerade avtalsvillkor för hyresgäster i kommunens och bolagens fastigheter för att möjliggöra lägre fasta kostnader.
 • För att visa uppskattning för de insatser samtliga medarbetare i Lidköpings kommun gör under coronapandemin får alla en påskpresent i form av ett presentkort värt 200 kr som ska utnyttjas i den lokala handeln. Det skall utnyttjas senast 31 maj 2020 för att på så sätt hjälpa den lokala handeln i närtid. Uppdraget att ta fram presentkortet ägs av Tillväxt Lidköping AB och Handelsrådet och ska kunna användas inom flera branscher.
 • Tillsammans med näringslivet och andra aktörer planera och genomföra åtgärder för att stärka platsvarumärket Lidköping vid Vänern för att på så sätt öka omsättningen i de branscher som drabbats. Kommunen avsätter 300 000 kr extra till Tillväxt Lidköping AB som ska gå till åtgärder som leder till ökad handel på kort och lång sikt.

Åtgärderna som ska genomföras görs framförallt utifrån fyra syften: vägledning och rådgivning, förbättrad likviditet, sänkta kostnader och förbättrade förutsättningar för affärer.

Nu ska respektive nämnd fatta beslut om ovanstående punkter utifrån deras ansvarsområde.

—————————–

Uppdaterat 2020-04-08

E-tjänst för anstånd lanseras

En del i det åtgärdspaket till näringslivet som beslutats är att man som företag eller förening har möjlighet att ansöka om anstånd på fakturor utställda från Lidköpings kommun. Vi har idag  lanserat en e-tjänst för att underlätta ansökningsförfarandet. Ni hittar denna e-tjänst på https://sjalvservice.lidkoping.se/anstand-fakturor

Anstånd beviljas regelmässigt för företag och föreningar efter ansökan i denna e-tjänst. Sökande anger vilka områden anståndsansökan gäller till exempel miljötillsyn, livsmedelskontroll, VA, renhållning, serveringstillstånd, brandtillsyn, elnät, planavgifter samt bygglovsavgifter. Om du fortfarande har behov av anstånd måste du göra en ny ansökan för kommande fakturor.

Vänligen notera att anstånd kan bara ges till företag och föreningar, inte privatpersoner. Driver du en enskild firma och din firma är kund i kommunen räknas detta som ett företag och kan beviljas anstånd. Om du är privatperson och har svårt att betala din faktura från kommunen ta kontakt med Kontaktcenter. Notera också att det gäller för fakturor utställda under perioden 1 april – 31 augusti 2020. Normalt har Lidköpings kommun 30 dagars betaltid för kunder till kommunen. Beslutet ger möjlighet till ytterligare anstånd med 60 dagar, alltså totalt 90 dagar.

Uppdaterat 2020-04-03

Samhällsbyggnadsnämndens har, på delegation av ordförande Gustav Edvinsson, beslutat att tillämpa de punkter som berör deras ansvarsområde.

De punkter som berörs är:

 • Ge möjlighet till anstånd för betalning av fakturor riktade till näringsidkare och föreningar. Betalningstiden utökas till 90 dagar. Insatsen ska gälla fakturor som ställs ut från kommunen från den 1 april  t.o.m. 31 augusti . En e-tjänst för att underlätta ansökningsförfarandet lanseras under vecka 15. I samband med lansering kommer mer information om vilka uppgifter vi kommer behöva av er för att hantera ansökan.
 • Förlängd tid mellan påminnelse och inkasso vid utebliven betalning. Ärendet skickas till inkasso 15 dagar efter påminnelse två är utskickad vilket är en utökning med 15 dagar mot idag. Även påminnelseavgiften plockas bort.

Följande punkter är skickade till kommunfullmäktige för beslut. Nästa sammanträde är den 27 april.

 • Ta bort parkeringsavgifter på våra 460 avgiftsbelagda parkeringsplatser under en begränsad tid.
 • Ta bort avgifter för markupplåtelse för torghandel, uteserveringar och byggarbetsplatser under en begränsad tid.
 • Ta bort avgifter för att flytta ut handel under en begränsad tid.

—————————–

Tjänst till dig som företagare

I samband med dessa åtgärder inför vi en tjänst till dig som företagare där du kan ställa frågor om ovan nämnda beslut. Via Kontaktcenters nummer 0510-77 00 00 kommer du i kontakt med Anna Mattsson som kommer hantera era frågor. Vi kommer även successivt lägga ut frågor och svar baserat på de frågor som kommer in.

Här hittar du som företagare länkar till sidor med aktuell information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten
Information och rekommendationer om hur du skyddar dig själv och andra.

Regeringskansliet
Regeringen beslutade 27 mars att inte tillåta möten och sammankomster där det deltar mer än 50 personer. Här hittar du mer information om beslutet

Medlemsorganisationer
Ta kontakt med respektive medlemsorganisation vid frågor om arbetsrättsliga frågor.

Försäkringskassan
Information från Försäkringskassan

Krisinformation.se
Krisinformation från svenska myndigheter.

Utrikesdepartementet
Information om Utrikesdepartementets reserekommendationer.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan