Social & Arbetsmarknad och Vård & Omsorg blir en gemensam sektor

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Social & Arbetsmarknad och Vård & Omsorg blir en gemensam sektor

Publicerat 27 maj, 2020

Tjänstemannaförslaget som är sprunget ur det politiska direktiv som överlämnades i mars månad är klart och har nu beslutats i kommunstyrelsen.

Förslaget består av två delar – den ena är att Social & Arbetsmarknad och Vård & Omsorg slås ihop till en sektor Social Välfärd. Fokus i de rapporter som ligger till grund för föreslaget beslut är att Lidköpings kommuns barn och unga i så stor utsträckning som möjligt ska få vara kvar i kommunen – oavsett om de blir placerade eller har behov av insatser för sig eller sina familjer. Det handlar om samordning av hemmaplanslösningar och eventuella nya boenden med mer specialiserade inriktningar eller bredare kompetens.

Andra delen handlar om en bodelning av nuvarande Social & Arbetsmarknad. Föreslaget är att Arbetsmarknadsenheten inklusive integrationsverksamheten ska flyttas över till Utbildningsförvaltningen. Syftet är främst att bredda ”verktygslådan” och föra Vuxenutbildningen och Arbetsmarknadsenheten närmare varandra. Detta skulle ge en större valmöjlighet av insatser och hjälp att nå självförsörjning för de som står långt från arbetsmarknaden.

Nu har första steget tagits till sektor Social Välfärd, där två förvaltningar går samman till en sektor, och det i syfte att ge stöd och hjälp till dem som bäst behöver det.

Att föra samman integration och arbetsmarknad med utbildning är något som jag, sedan jag tillträdde som kommunalråd 2017, har haft som mål och genom denna förändring är det uppnått.

Genom dessa två större förändringar skapar vi en bredare kompetens och tydligare styrning men framförallt har vi skapat förutsättningar för familjers självständighet och möjligheter till hjälp när det som bäst behövs.

Det finns också bred politisk förankring mellan partierna S,M,C,KD,MP vilket också underlättat detta steg till Sektor Social Välfärd, säger Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen har nu lämnat vidare ärendet till kommunfullmäktige och planen är att det ska fattas beslut den 15 juni. Därefter startar arbetet med att organisera upp hur den nya sektorn ska drivas.

Jag är mycket nöjd med det arbete som överenskommelsens inriktning nu landat ner i. Detta öppnar dörren hos Moderaterna för fler överenskommelser med majoriteten i stora frågor framöver. Jag ser fram emot att följa arbetet framåt, säger oppositionsrådet Rasmus Möller.

Budget- och personalförändringarna planeras att genomföras vid årsskiftet 2020-2021.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan