​Ny konstnärlig gestaltning på Nya Stadens torg i Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 3 juni, 2020

Pia Törnell har gestaltat transformatorn som har byggts på torget för att möta behovet av elförsörjning. Konstverket heter Andning och består av en mängd keramiska former.

Transformator med keramisk utsmyckning

Kompositionerna arbetar på flera plan. Dels handlar det om intensitet. Där finns en energi eller koncentration, som långsamt tätnar eller sakta lättar. Det bildas ett spänningsfält över väggytan, som en mjuk puls eller vågrörelse. Också modulernas tredimensionella form påverkar kompositionen. Med dess vinklade ytor – som dessutom slår över åt motsatt håll vid mitten av väggytan – skiftar den visuella upplevelsen beroende på var man befinner sig. Rör man sig dessutom längs med byggnadens riktning blir förändringen succesiv och förskjutningen kan följas som en rörelse.

Konstnären Pia Törnell

Pia Törnell föddes 1963 i Stockholm och har gått på Konstfack på linjen för keramik och glas. Hon har arbetat på Rörstrand mellan 1994 och 2005 där hon bland annat formgav den klassiska vasen Cirrus. Nu är hon verksam med egen studio på Kinnekulle. Pia har förmågan att gestalta former som samtidigt känns både nya och självklara. Hennes samtida keramiska uttryck knyter an till Lidköpings keramiska tradition som än i dag är mycket levande.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan