Frågor och svar om covid-19

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 3 juni, 2020

Vi får just nu många frågor kring covid-19 och hur det hanteras inom Social Välfärd. Så därför har vi valt att sammanställa några av de vanligaste frågorna och svaren här.

Hur har smittan kommit in på äldreboenden?
Smittspårning har gjorts och vi kan inte gå in på specifika fall med hänsyn till patienssekretessen. I några fall har smittan troligen kommit in på boendet via personal, som inte vetat om att de burit på smittan då de varit symptomfria.

Vad görs för att testa personal och brukare?
Lidköpings kommun var tidigt ute med att testa personal. Först genom vårdcentralen och sedan var vi först ut i Skaraborg med att använda egentest för provtagning. Vi har en effektiv organisation kring detta och fram till den 29 maj har 238 personer provtagits.

Vi var även tidiga med att testa brukare. Från början tog vårdcentralen prov på våra brukare men sedan så tog kommunens sjuksköterskor över den arbetsuppgifter och utför den även på helg.

Vilken skyddsutrustning används?
Basala hygienrutiner är grunden. Det innebär bland annat att händer tvättas och spritas mellan varje arbetsmoment och brukare. I omvårdnadsnära arbetsmoment används skyddskläder, såsom plastförkläde och handskar, som byts mellan varje brukare. Utöver detta används även visir vid ansiktsnära vårdmoment som en extra åtgärd för att hindra smittspridning.

Tillval av skyddsutrustning såsom exempelvis munskydd eller andningsskydd görs utifrån riskbedömning och de arbetsmoment som ska utföras.

Finns det tillräckligt med skyddsmaterial?
Kommunen har i dagsläget tillräckligt med skyddsmaterial. Det arbetas hela tiden på att se över och köpa in för att täcka behovet.

Varför har Lidköpings kommun valt att följa Folkhälsomyndigheten riktlinjer och direktiv istället för att gå sin egen väg?
Lidköpings kommun har valt att följa de riktlinjer och rekommendationer som smittskydd och vårdhygien i Västra Götaland har tagit fram. De uppdateras hela tiden efter de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Detta eftersom vi litar på deras kunskap och erfarenhet, i denna för oss alla nya smitta, och hur vi på bästa sätt ska hantera den.

Varför kom komplementet av visir så sent?
Vi har som i ovan fråga beskrivet valt att följa de riktlinjer och rekommendationer som smittskydd och vårdhygien i Västra Götaland har tagit fram. De uppdateras hela tiden efter de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Från början var direktiven att visir skulle användas vid misstänkt eller konstaterad smitta. Detta har under pandemins gång utvecklats till att man nu även rekommenderar det vid all ansiktsnära vårdkontakt. Vi har infört åtgärder efter att nya riktlinjer kommit.

När används visir?
Visir används vid ansiktsnära vårdmoment hos brukare. När medarbetare inom hemtjänsten förflyttar sig mellan brukare och patienter i ordinärt boende tas visiren av och rengörs mellan besöken.

Har de anställda tillräckligt med kunskap om basala hygienrutiner, skyddsutrustning och smittspridning?
De flesta av våra anställda är utbildade undersköterskor. Basala hygienrutiner är något som våra medarbetare dagligen arbetar efter. Men vi har med tanke på covid-19 gjort extra insatser för att utbilda i dessa delar.

Arbetar personalen på flera olika ställen?
Vi arbetar för att minimera antalet personer som arbetar i varje enskild verksamhet så långt det är möjligt.

Hur arbetas det med fysisk distansering bland de boende?
Alla boende uppmanas att vistas så mycket som möjligt i sina lägenheter/rum samt äter inne på rummen när det är möjligt. Vistelse i gemensamma utrymmen måste ibland ske men vi ser då till att så få som möjligt vistas i lokalen samtidigt.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan