Mikroplaster

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 9 juni, 2020

Under 2019 har en kartläggning av flöden av mikroplaster i vatten från Lidköpings tätort genomförts. Provtagning har genomförts i ytvatten i Lidan och tre bäckar, i dagvattenledningar och i avloppsreningsverket.

Undersökningen visar att alla de vatten som har provtagits innehåller mikroplaster och den totala mängden plast som årligen förs ut till Kinneviken uppskattas till cirka 1,4 ton. 

Detta är en unik studie/rapport där ambitionen var att kartlägga en stads totala påverkan av mikroplaster. Genom kartläggningen får vi viktig information om var vi ska lägga ner våra resurser. Det visar också att vi är rätt ute när det gäller det nya avloppsreningsverket som ska byggas, Ängens ARV, där vi kommer att installera teknik för att fånga mikroplaster säger Pernilla Bratt, VA-chef på Lidköpings kommun

Cirka 90 % av mängden (kg) mikroplaster som går ut i Kinneviken via Lidköpings tätort kommer via Lidan. De två enskilda verksamheter som undersökts, utgående vatten från avloppsreningsverket och dagvatten från värmeverket, bidrar båda med relativt stora mängder mikroplast.

Utifrån resultatet rekommenderas i rapporten att:

  • genomföra ytterligare kartläggningar.
  • undersöka lämpliga åtgärder vid eller nära utflödena av de undersökta bäckarna.
  • optimera processen för att minska antalet mikroplaster i utgående vatten i det nya avloppsreningsverket Ängens ARV.
  • identifiera den källa som bedöms stå för 40 % av belastningen av mikroplastpartiklar.
  • utöka kartläggning av mikroplaster i samtliga dagvattenflöden vid Lidköping Energi för optimering av planerad reningsanläggning.
  • reducera spridning av gummipartiklar från trafik.
  • minska de källor från vilka mikroplaster bildas och sprids.

 Att minska spridning av mikroplaster

Lidköpings kommun arbetar på många olika sätt för att minska spridning av mikroplaster.  

Som exempel kan nämnas ovan nämnda kartläggning som har initierats av Vatten-Avlopp och den planerade reningen av mikroplaster i nya avloppsreningsverket. 

En anläggning för dagvattenrening har anlagts vid Nya stadens torg. 

Vid Lidköping Energi installeras under 2020 en unik anläggning för rening av dagvatten. Förhoppningsvis ska denna anläggning vara effektiv när det gäller att fånga upp mikroplaster av polystyren (frigolit), vilket är vanligt förekommande i deras dagvatten. 

Kultur & Fritid arbetar aktivt med frågan att minska spridning av mikroplaster från konstgräsplaner.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan