Slutrapport – Systematiskt stöd för Industriell symbios

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 9 juni, 2020

Projektet Systematiskt stöd för Industriell symbios som startade i början av 2019 har avslutats med en slutkonferens i Lidköping.

I en industriell och urban symbios sker en samverkan mellan företag eller mellan företag och offentlig verksamhet. Resurser som en verksamhet inte behöver kan komma till nytta hos någon annan. Det kan till exempel handla om energi eller avfall som en verksamhet har över och som kan bli en tillgång för en annan verksamhet.

Genom projektet ”Systematiskt stöd för Industriell symbios – ett modellområde och lärdomar från Lidköping” undersöktes befintliga symbioser som finns i Lidköping. Projektet identifierade också nya symbiosmöjligheter och etablerade nya symbioser mellan företag men också mellan företag och kommunal verksamhet.

Under slutkonferensen var det fokus på kunskapsutbyte och relationer men det var också tydligt att projektet öppnat upp för konkreta framtida affärsmöjligheter, långsiktighet och en tydligare utveckling mot en alltmera cirkulär ekonomi.

– Under projekttiden har vi identifierat 26 olika fall av befintlig eller möjlig symbios, och det tycker jag ger stora möjligheter inför framtiden. Vi har också konstaterat att vi behöver höja kunskapsnivån när det gäller restprodukter. Det finns potential i allt avfall och det behöver vi få syn på säger Yvonne Träff, projektledare och miljöstrateg.

Projektdeltagarna har uttryckt intresse för fortsatt samarbete. Det kommer att ske på projektdeltagarnas eget initiativ utifrån de aktivitetsplaner som har kopplats till varje symbiosmöjlighet. Nya projekt med möjlighet till extern finansiering kan utvecklas. Kommunen kommer under hösten 2020 att bjuda in till en återsamling för projektdeltagarna för att följa upp aktivitetsplanerna. 

Läs slutrapporten och mer information om projektet

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan