Planändring för tomten där gamla kiosken i Filsbäck står

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 15 juni, 2020

I Filsbäck finns ett strandnära tomtområde som nu genomgår en detaljplaneändring, från handelsändamål till att istället tillåta bostadsbebyggelse i formen av flerbostadshus.

I dagsläget finns en byggnad, tidigare kiosk, på tomten. Nu vill man alltså möjliggöra byggandet av bostäder istället. Planen är att området utformas så att den passar in med befintlig bebyggelsestruktur.

Du kan se samrådsförslaget för Filsbäck 2:217 här.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan