Uppropstider 19-20 augusti

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 16 juni, 2020

Välkomna alla nya elever och blivande tvåor och treor 19-20 augusti.

Uppropstider DLG 2019

Uppropstiderna är med reservation för ändringar

Upprop år 1 onsdag 19 augusti kl 09:00 i De la Gardiegymnasiets aula

Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Estetiska programmet
Fordons- och transportprogrammet
Hantverksprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Programinriktat val mot Estetiska programmet
Programinriktat val mot Hantverksprogrammet
Programinriktat val mot Naturvetenskapsprogrammet
Programinriktat val mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Programinriktat val mot Teknikprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet 

Upprop år 1 onsdag 19 augusti kl 10:00 i De la Gardiegymnasiets aula

Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Introduktionsprogrammen
Programinriktat val mot Barn- och fritidsprogrammet
Programinriktat val mot Vård- och omsorgsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet 

Upprop år 2 torsdag 20 augusti

Kl 08:00-08:45 Upprop, Lokal: De la Gardiegymnasiets aula
Kl 08:45-09:30 Mentorstid
Kl 10:00 Lektionerna börjar enligt schema

Upprop år 3 torsdag 20 augusti

Kl 08:00-08:45 Mentorstid
Kl 09:00-09:45 Upprop, Lokal: De la Gardiegymnasiets aula
Kl 10:00 Lektionerna börjar enligt schema

Upprop Introduktionsprogrammen torsdag 20 augusti

År 2 och år 3 kl 10:00 i De la Gardiegymnasiets aula

Upprop Gymnasiesärskolan i Gymnasiesärskolans lokaler i A-huset

Upprop år 1 onsdag 19 augusti kl 09:00
Upprop år 2-4  torsdag 20 augusti kl 08:00

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan