Sjuka träd tas ner längs med Wennerbergsvägen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 23 juni, 2020

Kastanjerna från Wennerbergsbron till Toveks kommer att tas bort under hösten. Anledningen är sjukdomen kastanjeblödarsjuka.

Kastanjeblödarsjuka är en relativt ny sjukdom som drabbar hästkastanjer. Kastanjeblödarsjukan är väldigt smittsam och går enkelt från träd till träd men är inte luftburen. Den kan till exempel spridas med insekter, med regnet eller med redskap.

Sjukdomen är artspecifik och går inte att bota. Ju längre tiden går desto mer angripna blir träden och desto större är risken att sjukdomen sprider sig till andra kastanjer i närheten.

Även träden som växer i de hårdgjorda ytorna i och längs med Wennerbergsvägen kommer tas bort. Jordförhållandena är dåliga, de har för liten jordmängd och är påverkade av vägsalt och föroreningar.

På deras plats kommer något annat planteras. På de hårdgjorda ytorna kan det till exempel bli en spaljé med en klätterväxt som kräver mindre jordmängd för att må bra.

Träden i Örthagsparken ska ersättas men vilken art det blir är inte klart.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan