Demokratievent: Ungas Röster

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 30 juni, 2020

Att ”alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen” är målet med den statliga ungdomspolitiken. Att arbeta med den sociala inkluderingen för unga är otroligt viktigt då det är i ungdomsåren som förutsättningarna för trygghet, aktivt deltagande i demokratiska processer, i arbetsliv, i utbildning och i samhället i stort skapas.

Den 12 augusti 15.00-17.00 kommer det att hållas ett event för alla ungdomar i Lidköpings kommun där du har en chans att göra din röst hörd. Det kommer att äga rum på Dina-scenen i Stadsträdgården. Det bjuds på mat, aktiviteter och tillsammans sätter vi politikerna i ”heta stolen”. Det innebär att du får ställa frågor om saker du vill förändra i kommunen. Allt detta sker Corona-anpassat.

– Vi tycker detta är viktigt för att ungas röster ska bli hörda, men det är också viktigt att påpeka att ha kul och äta gott under denna tillställning, säger ungdomarna som står för arrangemanget. Läs mer om bakgrunden till evenemanget längre ner i denna nyhet.

Genom att stärka ungas delaktighet, inflytande och kunskap om de lokala beslutsprocesserna skickas det signaler om att deras röster tas på allvar. Det ger en tro på att det är möjligt att påverka och på ett demokratiskt samhälle som främjar att fler blir aktiva medborgare. Unga ska känna att de betraktas som en resurs som hjälper till att förbättra samhället.

Arrangemanget ordnas av en grupp ungdomar som under tre veckor denna sommar har feriejobb som kommunutvecklare på Ung i Lidköping. Under dessa tre veckor kommer deltagarna få lära känna varandra i gruppen för att tillsammans kunna bli bekväma och göra ett bra jobb, lära känna Lidköpings kommun och den politiska processen för att få förståelse för organisationen, möta beslutsfattare i kommunen samt jobba med uppdraget att skapa ett demokratievent som syftar till möten mellan unga i Lidköping och beslutsfattare.

Deltagarna ska jobba med temat ungas mötesplatser i Lidköping som också blir temat för demokratieventet. De unga kommunutvecklarna ska planera demokratieventet, dess innehåll samt utvärdera resultatet. Målgruppen för demokratieventet är Lidköpings ungdomar och beslutsfattare.

– Denna nyhet är skriven av de unga kommunutvecklarna. –

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan