Dom från Högsta domstolen i kränkningsärende

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 3 juli, 2020

Lidköpings kommun har idag fått besked att Högsta domstolen fastställer Hovrättens dom, att det skadeståndsanspråk som begärts av Barn- och elevombudsmannen vid Skolinspektionen ogillas. Högsta domstolen har funnit att läraren inte har utsatt eleven för kränkande behandling.

Lidköpings kommun, Barn- och skola, är nöjda med domen.

– Vi har från början ställt oss bakom lärarens agerande och gjort bedömningen att det som hänt inte kan vara kränkande behandling i skollagens mening. Med all respekt för att eleven upplevt den här händelsen som obehaglig och kränkande så menar vi ändå att en lärare måste ha möjlighet att ingripa fysiskt vid en sådan här ordningsstörning där eleverna inte lyssnar på muntliga tillsägelser. Nu har vi fått det bekräftat, och det är vi naturligtvis nöjda med, säger Mario Melani, ordförande i barn- och skolnämnden.

Domen som kommit bidrar till att tydliggöra omfattningen av lärarnas tillsynsplikt.

– Under tiden som eleverna vistas i skolan kan deras vårdnadshavare inte utöva den tillsynsplikt som de i vanliga fall har för sina barn. I lagstiftning och praxis har tidigare tydliggjorts att skolpersonal har en speciell ställning genom att skolan övertar en del av det här ansvaret under skoltid. I det ingår en möjlighet att ingripa fysiskt för att bland annat säkerställa ordningen i skolan. Nu har Högsta domstolen gett oss ytterligare vägledning i hur vi ska tolka det här ansvaret och gränserna för det. Det är något som hela lärarkåren kommer att ha nytta av, säger Maria Westh, jurist på barn- och skolförvaltningen.

– Det här har varit en långdragen process, men vi är ändå glada att vi tog ställning. Vi har ett stort förtroende för vår lärarkår. I det här fallet bedömde läraren att detta var bästa sättet att lösa den uppkomna situationen, och jag tycker att det är viktigt att vi inte utan vidare bara ger efter när den bedömningen ifrågasätts. Lärare idag hamnar ofta i svåra situationer där de på mycket kort tid måste bestämma sig för hur de ska agera. Jag vill att vår personal ska både vilja och våga kliva fram och agera när det uppstår ordningsstörningar på skolorna, och ur det perspektivet är jag mycket nöjd med utfallet i den här domen, säger Gunilla Kindberg, barn- och skolchef.

Kontaktpersoner:

Maria Westh, jurist barn- och skola, tfn 0510-770218
Gunilla Kindberg, barn- och skolchef, tfn 0510-770309

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan