Undervisning hösten 2020, De la Gardiegymnasiet och Campus Västra Skaraborg

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 7 augusti, 2020

Ett enat arbetsutskott har idag beslutat om organisering av elever och studerande inför höstterminen 2020 med anledning av Corona och åtgärder som behöver vidtas för att följa Folkhälsomyndigheten samt andra myndigheters råd och rekommendationer.

Campus Västra Skaraborg, Komvux kommer att ta emot 331 studerande, förmiddag/eftermiddag och för eftergymnasiala elever 119 stycken utifrån sektorisering av lokaler.

De la Gardiegymnasiet planerar att hantera skolans verksamhet med anpassningar för att följa rekommendationerna genom att fördela undervisningen, minska antalet elever i matsalen, inte ha några större samlingar i aulan och arbeta med lektioner på distans för en tredjedel av eleverna.

Utbildningsförvaltningen kommer fortsätta att arbeta med frågorna kring lunchhantering och kollektivtrafik.

Uppföljning och utvärdering av beslutet sker vid arbetsutskottets sammanträde 24 september och vid utbildningsnämndens sammanträde 1 oktober.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan