Äldreomsorgslyftet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 10 augusti, 2020

För att stärka äldreomsorgen presenterade regeringen innan sommaren en ny satsning för att höja kompetensen och samtidigt skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen. Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunal vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till undersköterska på betald arbetstid.

Satsningen innebär att medarbetaren får en tillsvidareanställning på heltid och arbete inom äldreomsorg varvas med studier. Staten finansierar kommunernas kostnader under den tid när den anställde är borta från jobbet på grund av sina studier.

Utbildningen ska ske inom ramen för heltidsanställningen, på betald arbetstid. Arbete ska bedrivas på 50 % och studier på 50 %. Studierna ska vara slutförda senast 2021-12-31.

Målgrupperna för erbjudandet är dels personer som redan arbetar i verksamheten på en tidsbegränsad anställning eller timanställning men som saknar undersköterskeutbildning, dels personer som tidigare inte har arbetat hos arbetsgivaren.

Lidköping, Essunga, Grästorp, Götene och Vara är alla med på denna satsning och samarbetar med Campus Västra Skaraborg som kommer ansvara för utbildningsdelen.

Det handlar om ett 60-tal tjänster som är aktuella för berörda kommuner tillsammans, varav ett drygt 30-tal är i Lidköping.

Just nu pågår ett kartläggningsarbete i kommunerna gällande de vikarier som finns i verksamheterna redan idag samtidigt som det annonseras externt för att även nå personer som idag arbetar inom andra branscher/yrkesgrupper men som är intresserade av att utbilda sig till undersköterska och arbeta inom äldreomsorgen framöver.

Läs mer och sök här

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan