Miljö-Hälsa har utfört cirka 130 kontroller i 90 olika verksamheter

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 24 augusti, 2020

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sen april uppdraget att kontrollera efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens råd och föreskrifter för att förhindra spridning av Covid-19. Kontrollen sker på verksamheter som serverar mat och dryck och som erbjuder sittplatser. Den 1 juli tillkom den lag som ger kommunen rätt att ta beslut om åtgärder mot en verksamhet som inte följer kraven. Tidigare har den rätten legat på länets smittskyddsläkare.

Lagen gäller året ut så kontrollerna kommer att fortsätta under hösten.

Det huvudsakliga syftet är att minimera trängseln och följande gäller.

  • Verksamheten ska se till att det inte uppstår trängsel i lokalen. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla minst 1 meter avstånd mellan sällskap. Man kan till exempel behöva flytta isär bord, markera på golv eller vidta andra åtgärder så att gästerna håller avstånd till varandra.
  • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel, är detta tillåtet.
  • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord eller, om det är möjligt utan att trängsel uppstår, sittandes vid en bardisk. Ståbord är inte tillåtna.
  • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel och verksamheten har utökade rutiner.
  • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.

Hittills under vår och sommar har cirka 130 kontroller i 90 olika verksamheter utförts av Miljö- och hälsoskyddsenheten. Om vi ser brister så för vi alltid en dialog med verksamheterna om hur dom kan åtgärda bristerna. Verksamheten får en rimlig tid på sig att åtgärda, och vi återkommer på kontroll för att följa upp.

Miljö- och hälsoskyddsenheten har löst sitt uppdrag väl och verksamheterna har verkligen försökt leva upp till kraven och har därmed bidragit till minskad smittspridning.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan