Samhällsbyggnad går mot en händelserik höst med full bemanning på chefsposter

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 31 augusti, 2020

Samhällsbyggnad är från och med hösten fullbemannad gällande chefsposterna. Mycket är på gång med bland annat Samhällsbyggnadsfrukost i Lidköping, Strategiska byggdialoger och fortsatt planering av ett antal större projekt.

FOTO: Samhällsbyggnadsförvaltningen ledningsgrupp, från vänster: Tora Gustafsson (Plan- och trafik), Malin Bengtsson (Bygg), Mona Wrethman (Miljö-Hälsa), Urban Olsson (förvaltningschef), Björn Jonsson (Mark och exploatering) och Annette Svensson (Administration).

För ett par veckor sedan tillträdde Mona Wrethman som ny chef på Miljö-Hälsa och därmed är Samhällsbyggnads ledningsgrupp fullt bemannad. Detta efter några år med tillfälliga chefer och pensionsavgångar.

Innan sommaren började Malin Bengtsson som ny byggchef och Björn Jonsson tillsvidareanställdes som chef för Mark och exploatering.

– Det känns bra att vi nu nått full bemanning och tillsammans kan börja resan mot att uppfylla Samhällsbyggnads ansvar för att nå kommunens strategiska mål om ett växande Lidköping, säger Urban Olsson, förvaltningschef. Vi har startat upp en del nya aktiviteter såsom strategisk byggdialog och snart även Samhällsbyggnadsfrukost i kommunen, samtidigt som vi står i startgroparna inför många andra viktiga uppdrag så det blir en intressant höst fortsätter Urban.

Samhällsbyggnadsfrukost i Lidköping

Under hösten kommer förvaltningen att starta upp för frukostmöten för exploatörer, byggherrar eller fastighetsägare. Ett av syftena är att öka samverkan och dialogen mellan Samhällsbyggnad och företagen. Vid denna träff kommer en del vara att visa på hur arbetet fortskrider med vår kommande fördjupade översiktsplan.

Ambitionen var att starta redan i våras men verkligheten med Corona-pandemin har gjort att starten skjutits upp till slutet av september.

Tanken är att alla företag som vill bidra till Lidköpings fortsatta utveckling är välkomna att delta för att få information från förvaltningen och för att ha möjlighet till dialog.

Strategisk byggdialog

Arbetet med det vi kallar ”Strategisk byggdialog” som startades i maj fortsätter under hösten. Där är exploatörer, byggherrar eller fastighetsägare välkomna att boka tid för möte med chefer från Samhällsbyggnad. Mötet är till för att tillsammans lyfta behov och lösningar för den som är intresserad av att bygga i Lidköping. Mötet kan även handla om frågor kring detaljplanering, markanvisningar och bygglov – det är företagarens önskemål som styr agendan.

Sedan starten har intresset varit stort och flera har redan bokat upp sig för möten under kommande höst. Dessa möten syftar till att nå kommunens strategiska mål att Lidköpings kommun ska växa till 45000 invånare till år 2030.

Utöver detta kommer förvaltningen under hösten börja planera för utveckling av Östra hamnen, strandpark vid Framnäs, fortsätta med arbetet av fördjupad översiktsplan för staden och ett antal andra projekt som alla tillsammans bidrar till att utveckla Lidköping.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan