Arbetet med demensboendet Villa Videbeck fortskrider

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 2 september, 2020

106 lägenheter för personer med demenssjukdom byggs just nu i Margeretelund. Bygget kommer kosta 175 miljoner och är en av de största investeringarna Lidköpings kommun gjort på många år.

Vid nybyggnation gör man alltid en energiberäkning, alltså en beräkning på hur mycket energi den färdiga fastigheten kommer använda under ett normalår. Villa Videbeck beräknas förbruka 63 kWh/m2 per år, en tredjedel mindre energi än i dagsläget. Bra teknisk styrning på värme och en välplanerad byggnation gör jättemycket säger Anders Kindberg, fastighetschef.

Varje lägenhet är 30 kvadratmeter och har egen tvättavdelning och toalett.

För att det ska bli så bra som möjligt, både för den boende och för personalen som ska arbeta där, har vi byggt ett prototyprum där vi provat oss fram. Här fungerar det inte med standardmått utan eluttag och liknande måste placeras så att det ska fungera med till exempel sängarna som används av de boende. Duschblandaren har vi satt så att personalen inte ska behöva sträcka sig förbi boenden när de ska hjälpa till med en dusch. En utmaning har varit belysningen. Den måste matcha personalens behov av arbetsbelysning och den boendes önskan om hemmabelysning. Det är hela tiden en balans mellan ekonomi, kvalitet och den boendes behov säger Henrik Johansson, projektledare för bygget av Villa Videbeck.

Att själv kunna sköta toalettbesök är viktigt för att den boende ska kunna vara självständig så länge som möjligt. Toaletterna har armstöd som kan höjas och sänkas. Även handfatet är höj- och sänkbart. Som kontrastmarkering runt dörrarna har vi använt ekfoder istället för röd färg som är det vanligaste berättar Susanne Sandén, enhetschef på Östhaga.

Studiebesök bygge Villa Videbeck

I planeringen finns också anläggandet av en park på framsidan. Från samlingssalarna kommer de boende ha utsikt över parken. I parken ska det finnas väl avgränsade gångar och många väldoftande blommor. Mellan de olika avdelningarna ska det anläggas mindre trädgårdar med till exempel snickarbod, växthus och vattenspel.

Detta kommer bli ett lyft för hela området. Vi öppnar upp så det blir ljusare och anlägger grönytor. säger Henrik Johansson, projektledare för bygget av Villa Videbeck.

Villa Videbeck är planerat att stå färdigt 2023. Följande verksamheter kommer att ingå; demensboende, en demensspecialiserad hemvårdsgrupp, dagverksamhet, korttidsvård och avlösning/växelvård samt anhörigstöd och uppsökande verksamhet. Målet är att samla kompetens inom demens för att ge god och säker vård och omsorg samt trygghet till personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan