Nuläge gällande Västra hamnen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 22 september, 2020

Stängsel och skyltning sätts nu upp kring det markområde, den gamla porslinsdeponin, som konstaterats vara kontaminerat av bly. Beträder man inte ytorna håller sig blyet i marken och risken för att skada människor och miljö förebyggs. Inför arbetet med Torggatans förlängning utfördes provtagningar för markföroreningar, under våren 2019. Resultatet visade på föroreningar men de låg under aktuella riktvärden.

Den fördjupade markundersökningen som vi presenterade resultatet av i förra veckan har lett till att kommunen omgående stängslar av det aktuella området. En ansvarsutredning är beställd och kommer att ligga till grund för den fortsatta planeringen av området – den gamla porslinsdeponin i Västra hamnen.

Torggatans förlängning började planeras under hösten 2018, då ett förslag på gångstråket mellan Sibirien och Gjuteriet togs fram. Bland annat föreslogs stråk med planteringar, sittmöjligheter samt boulebana och kompletteringar av belysningsstråket.

Inför byggstart av den etappen beställde Lidköpings kommun markundersökningsprover. Dessa genomfördes av Jordnära miljökonsult AB, under våren 2019.

Bildtext: Kartbilden ovan visar blyhalten i de två områden som provtagits i den fördjupade markundersökningen som vi rapporterade om i förra veckan. De röda områdena har de högsta nivåerna av bly. Det arbete som utförts i samband med Torggatans förlängning ligger parallellt med de två ljusgula och det ljusblåa området i kartans nederkant.

Bildtext: Tabellen som är tagen ur rapporten från Jordnära miljökonsult AB, från april 2019, visar provresultaten från provgroparna. De benämns som 1901, 1902 och så vidare. Inga värden når upp till orange nivå, vilket skulle innebära mer allvarliga halter.

Resultatet av dessa prover visade på föroreningar, men dessa låg under aktuella riktvärden. Dessa provresultat har tagits i beaktande i samband med anläggningen av bland annat boulebanan och stråket ner mot Vänern. Således bedöms nu att inget markarbete utförts på mark som utgör fara för människors hälsa.

– Den fördjupade rapporten och ansvarsutredningen som är beställd kommer att vara underlag för fortsatt planering av området. Men det viktigaste nu är att området spärras av så att ingen riskerar drabbas av ohälsa, säger Urban Olsson, samhällsbyggnadschef.

 

 

 

 

 

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan