Information inför om- och nybyggnation av el- och fibernät vid Marbogården

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 25 september, 2020

Lidköping Elnät och Lidköping Bredband kommer med planerad start under oktober 2020 och fram till sommaren 2021, att utföra ombyggnation av elnätet samt nybyggnation av fibernät, i området Torekulla-Marbogården-Norra Kedum. Ombyggnationen utförs för att förnya elnätet, minska störningar och förbättra kvalitén i elleveransen.

För att vi ska kunna genomföra nödvändiga omkopplingar från de gamla ledningarna till de nya krävs kortare planerade avbrott. Berörda kunder informeras i god tid före dessa planerade avbrott.Under byggtiden kommer vår entreprenör Vattenfall Service AB med underentreprenör, och vårt materiel finnas i ditt område.

Vi ber om överseende för eventuella olägenheter som kan uppstå under byggnationen.

Kontakta mig gärna om ni har frågor med anledning av översända handlingar.

Med vänliga hälsningar
Marcus Detterberg, NEKTAB

Telefon: 076-772 16 32
E-post: marcus.detterberg@nektab.se

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan