Nästa etapp på Askeslätt tar fart med ny ledning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 25 september, 2020

Under månadsskiftet september/oktober börjar arbetet med att gräva ner en ny ledning för att leda bort dagvatten från kommande etapper på Askeslätt. Det är förutsättningen för att det ska gå att etablera, bygga och bo i området.

Ledningen, som är dimensionerad för att hantera breddvatten från de stora översvämningsytor inom området, sträcker sig ifrån Norra Askeslätt, under ringleden och nya stadens skog till Toftabäcken.

-I Nya stadens skog har vi har jobbat med styrd borrning i mesta möjliga utsträckning. Det finns en stor miljöaspekt att beakta och vi vill inte gärna fälla träd och gräva stora gator i våra skogsområden om det går att undvika, Säger Jan Kristoffersson, VA-ingenjör på Lidköpings kommun.

Det är Eggvena schakt som fått uppdraget med gräv och schakt i det nya området och Riggtech har gjort arbetet med 450 m. styrd borrning under nya stadens skog. Entreprenör för borrningen under ringleden är inte klar men förväntas utses under kommande vecka.

Ronnie Hollsten är projektledare på Samhällsbyggnad och exploateringsområdet Askeslätt. – Vi har arbetat med planeringen i nära nog ett år och det är skönt att få sätta spaden i backen och köra igång.

Samarbete och kommunikation mellan projektets olika intressenter är högt prioriterat och flera nya inslag har dykt upp i projekteringar de senaste året. Digitala verktyg som exempelvis Projektmappen iBinder finns på plats, likväl som nya rutiner och arbetssätt för både Teknisk Service och Samhällsbyggnad.

Det blir stora insatser för att hålla vattnet på plats i Norra Askeslätt. Bland annat ska vägarna infiltreras med stenmagasin och grönytor inom området kommer sänkas så att vattnet vid kraftiga regn kan fördröjas inom området innan det mynnar ut i ledningen. Därtill kommer respektive fastighetsägare att filtrera vatten på tomten.

Av de utmaningar projektet står inför är det i första hand väder med mycket regn att ta i beaktande. För de boende i området kan arbetet komma att innebära markvibrationer, transporter och begränsad framkomlighet under en tid.

-Det kommer alltid att inträffa oförutsedda händelser i samband med nya etableringar, frågan är snarare hur man handskas med det när de dyker upp. Vi kommer ha en löpande kontakt med boende i området och det är viktigt med information, förklarar Bjarne Hurtig, Chef för ledningsnät i Lidköpings kommun(t.v). På bilden flankeras han av Ronnie Hollsten, projektledare på Samhällsbyggnad och Jan Kristoffersson, VA-ingenjör på Teknisk Service. (t.h.)

Tidigt under våren planeras arbetet vara färdigt, med en liten brasklapp för försenad asfaltläggning på grund av kyla. För den som är intresserad kommer man inom en snar framtid kunna följa projektet veckovis under instagramkontot Lidköping växer.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan