Lyckad första Samhällsbyggnadsfrukost

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 29 september, 2020

Idag genomfördes den första Samhällsbyggnadsfrukosten i Lidköping för exploatörer, byggherrar och företagare inom byggbranschen. Deltagarna visade intresse för informationen som gavs och den allmänna upplevelsen på plats var att många var nöjda med initiativet som kommunen tagit till gemensam information och dialog. Detta är en resa vi startar tillsammans för att nå kommunens målbild att Lidköping skall växa till 45000 invånare år 2030.

– Vi ser det som absolut nödvändigt att vi har en god dialog med byggbranschen och att visa på de möjligheter som finns här i Lidköping, säger Urban Olsson, samhällsbyggnadschef.

– Jätteintressant morgon och bra start. Viktigt också att man tittar på vad som gör att man vill flytta hit. Helheten och attraktiviteten är viktig, sa en av gästerna Mattias Brolin, NCC.

Med anledning av Corona fick deltagarantalet på plats begränsas till 40 personer och platserna tog snabbt slut efter att inbjudan gått ut. Därefter erbjöds de som inte kunde delta fysiskt på mötet en möjlighet att delta via Skype vilket många nappade på.

Agenda hade ett tydligt fokus på att öka bostadsbyggandet i Lidköping genom att visa på de möjligheter som finns här i Lidköping. Bland annat föredrogs det kring:

  • Trender som just nu råder i länet kring bostadsbyggande.
  • Kommunens goda detaljplanberedskap.
  • Den fördjupade översiktsplanen för bland annat bostäder och verksamhetsmark med sikte på år 2050. Där kommer förvaltningen inom kort ta fördjupade dialog med branschen för att få in exploatörers perspektiv i planen.
  • Kommande verksamhetsmark på Kartåsens industriområde och ett framtida ökat antal arbetsplatstillfällen i Lidköping.
  • Exempel från genomförda bostadsprojekt av AB Drömstan som byggde 120 lägenheter som blev bokade i ett kick.

Syftet med dessa återkommande träffar är att utveckla en långsiktig dialog med branschen för att öka bostadsbyggandet i Lidköping.

– Vi är otroligt glada och tacksamma för att så många företagare tagit sig tid att träffa oss idag. Vi känner verkligen ett engagemang och vi ser med stor förhoppning fram emot kommande samarbeten med fokus på att tillskapa fler bostäder och möjligheter för fler att bo och leva i Lidköping, säger Urban Olsson, samhällsbyggnadschef.

 

 

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan