Provsvar angående förhöjda blyvärden i Västra hamnen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 14 oktober, 2020

I mitten av september bekräftade en rapport hur och i vilken utbredning marken i Västra hamnen är blyförorenad.

När rapporten blev känd fick personal anställd av Lidköpings kommun, och som varit verksamma inom det aktuella området under våren och sommaren, erbjudande om en hälsokontroll. Med berörda entreprenörer har en dialog förts där Lidköpings kommun berättat vad som kommit fram i rapporten och hur vi har agerat.

Provsvaren börjar levereras denna vecka och indikationen från de första provsvaren visar samtliga halter under referensvärdet för yrkesexponerade personer.

Vi följer noga analysen av de kvarvarande provsvaren för fortsatt uppföljning.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan