Lidköping kom på fjärde plats av femtio andra jämförbara kommuner i Cyklistvelometern

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 21 oktober, 2020

Cykelfrämjandets Cyklistvelometer-undersökning är en rikstäckande nöjdhetsundersökning bland personer som cyklar. Det huvudsakliga syftet med undersökningen är att ta reda på hur cyklister ser på frågor som rör cykling, samt att utvärdera cyklandet i kommunerna.

– Undersökningen visar att Lidköping generellt upplevs som en bra och trygg stad att cykla i med god tillgång till cykelvägar till och från arbete och studier. Samtidigt finns det förbättringspotential, säger Dennis Tomazic, trafikplanerare hållbara resor i Lidköpings kommun.

Resultatet kan även användas i vårt arbete med att planera och utveckla cyklingsmöjligheterna i kommunen.

Vårt resultat i undersökningen

  • Lidköping på plats 4 av 50 jämförbara kommuner (mindre än 50 000 invånare) i Sverige. Sammanlagt fick vi in 322 svar från allmänheten. 83 kommuner deltog i årets Cyklistvelometern.
  • Invånarna har fått besvara totalt 28 frågor i 6 olika kategorier. Resultatet visar att Lidköping får höga betyg på områdena generell nöjdhet, tillgång till cykelinfrastruktur och framkomlighet i cykelvägnätet. Drift och underhåll av stadens cykelvägar får bra betyg året runt och de svarande berömmer möjligheterna att digitalt kunna felanmäla och rapportera hinder eller skador på vägarna.
  • Områden där de svarande tycker att kommunen har mer att jobba på rörde frågor om cykelsäkerhet, möjligheten att ta med sig sin cykel i kollektivtrafiken, samspelet mellan olika trafikslag samt hur cyklingen prioriteras i infrastrukturplaneringen.

– Med resultaten från dessa undersökningar samt det nya gång- cykel och trafiksäkerhetsprogrammet som nu är antaget av kommunfullmäktige har vi nu en bättre verktygslåda att använda i det fortsatta arbetet med att förbättra möjligheterna att cykla i kommunen, säger Martin Björklund, trafikplanerare i Lidköpings kommun.

– Sedan tidigare vet vi att nästan 75 procent av befolkningen i Lidköping bor inom 7 km radien från stadskärnan vilket lämpar sig särskilt väl för cykling. Vi tar till oss synpunkterna och förbättringsförslagen som framkommit i Cyklistvelometern, avslutar Dennis.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan