Vintern närmar sig

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 23 oktober, 2020

Nu närmar sig snön och kylan. När vinterberedskapen aktiveras övervakar vi väder och gator dygnet runt för att kunna sätta in halkbekämpning och snöröjning. Vid ett stort snöoväder kan upp till ett femtiotal personer och lika många fordon snabbt rycka ut.

Snö och halka

När det snöar måste vi snöröja gång- och cykelvägar, genomfartsleder och bussgator både på natten och tidigt på morgonen. Det gör vi för att du ska kunna ta dig till jobbet och skolan snabbt och säkert. Gator som är mindre trafikerade och gång- och cykelvägar i bostadsområden röjer vi utifrån olika prioriteringar. Ibland innebär det att vi inte alltid röjer alla gator vid varje snöfall.

För att snöröjningen ska fungera så bra som möjligt finns det flera saker som du kan hjälpa till med, allt från att parkera rätt till att beskära buskar och träd.

Tänk gärna på det här i vinter för att underlätta för snöröjningen:

  • Respektera gällande parkeringsförbud.
  • Forsla inte ut snö från din tomt eller infart på gatan.
  • Ta bort eventuell snö och is som fallit ned på gångbanan från din fastighet.
  • Håll området runt sopkärlet sandat och snö- och isfritt så att sophämtningen fungerar.
  • Beskär buskar och träd som hänger ut över gator och gångbanor.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för ditt bästa i vinter.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan