Andra etappen i arbetet att förlänga Torggatan är klar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 29 oktober, 2020

Nu är stråket mellan fastigheterna Gjuteriet och Sibirien (en sträcka på cirka 250 meter) klar vad gäller ny markbeläggning och visuella inslag. Bland annat har nya sittplatser och rekreationsytor skapats. Spännande belysning är också installerad. Likaså ny växtlighet.

Syftet med förlängningen är att den centrala stadsdelen knyts ihop med Rörstrandsområdet men även för att öppna upp stadens närhet till Vänern och dess vatten.

– Slutresultatet uppfyllde visionen vi hade i det här delprojektet. Förhoppningen är att även allmänheten tycker att det blivit en förbättring, säger Per Westerlind, processledare för stadsutveckling i Lidköpings kommun.

Beskrivning av film: Svepande flygfilm över stråket mellan fastigheterna Sibirien och Gjuteriet. Filmat i skymning så att den nyinstallerade belysningen syns. Filmklippet är filmat av Daniel Strandroth.

Arbetet som påbörjades i början på året är en del det fleråriga projektet Stadskärnan utveckling. Projektet går ut på att genom flera separata insatser skapa en genomtänkt förbättring och utveckling för stadskärnan.

Det kan likväl handla om visuella förbättringar såsom tekniska och ren modernisering. Insatserna planeras av Samhällsbyggnads Plan och Trafik-enhet och genomförs sedan allteftersom politiken tagit erforderliga beslut.

– Det här arbetet var den andra av tre etapper på den aktuella sträckan. John Hedins plats var först ut att omarbetas och den blev klar förra året. Den sista och tredje delen är den som binder ihop John Hedins plats med den nyligen klara sträckan mellan Gjuteriet och Sibirien. Det arbetet kommer att påbörjas efter årsskiftet, avslutar Per.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan