Ny organisering av näringslivsarbetet i Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 6 november, 2020

Lidköpings kommun och föreningen Bolagsrådet har kommit överens om att avveckla det samägda bolaget Tillväxt Lidköping AB. Skälet är att arbetssättet med det samägda bolaget inte gett den efterfrågade effekten i form av ett förbättrat näringslivsklimat. Det har också uppmärksammats att det inte är förenligt med upphandlingsregler att göra riktade köp av ett samägt bolag såsom görs genom den årliga kommunala ersättningen till Tillväxt Lidköping AB.

Fortsatt samarbete

Ägarna har kommit till den gemensamma slutsatsen att det finns bättre förutsättningar att driva arbetet i två separata organisationer men med ett fortsatt gott och aktivt samarbete.

– Som kommun behöver vi ta en mer aktiv roll i arbetet med att skapa ett bättre näringslivsklimat. Vi vill öka engagemanget på bred front i kommunen och det första steget är att ta ett tydligare strategiskt ansvar, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Sundström.

Arbetet med att forma kommunens fortsatta näringslivsarbete sker genom det uppdrag kommunstyrelsen gett kommundirektören om att ta fram en näringslivsstrategi.

Formellt är det kommunfullmäktige som har att pröva frågan om att avveckla kommunens ägarskap i Tillväxt Lidköping AB. Ärendet beräknas nå fullmäktige den 14 december. Bolagets två medarbetare kommer att erbjudas anställning i kommunen.

Med på bild:

Ulrika Strandrot Frid, kommundirektör och styrelseledamot Tillväxt Lidköping
Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande och styrelseledamot Tillväxt Lidköping
Carl-Fredrik Svederberg, ordförande bolagsrådet Tillväxt Lidköping
Tomas Viksberg, styrelseordförande Tillväxt Lidköping
Frida Nilsson, förste vice ordförande i kommunstyrelsen

Fakta om Tillväxt Lidköping:

Tillväxt Lidköping AB grundades 2012 och ägs av föreningen Bolagsrådet (60 %) och Lidköpings kommun (40 %). Kommunen fullgör stora delar av det allmänna, näringslivsfrämjande arbetet genom bolaget och för det har bolaget fått en årlig ersättning.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan