Sektorsindelad kommunorganisation för ökad kvalitet ska utredas

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 17 november, 2020

Kommunstyrelsens ordförande har gett kommundirektören i uppdrag att genomföra en översyn av Lidköpings organisation utifrån en sektorsindelning. I uppdraget ligger även att genomföra en utredning kring förtroendemannaorganisationen, det vill säga hur politiken ska organisera i nämnder, styrelser med mera.

Med syfte att öka kvaliteten och effektiviteten i verksamheten har den politiska majoriteten i Lidköping redan tagit initiativ i denna riktning. Exempel är bildandet av sektor Social välfärd och Serviceförvaltingen med tillhörande nämnder. Det aktuella uppdraget har detta som utgångspunkt.

Syftena med översynen är flera. Ett är att tydliggöra kommunstyrelsens uppdrag samt skapa en politisk organisation som stärker kommunens strategiska planering ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett annat syfte är att tydliggöra för medborgare och företagare var frågor hör hemma i organisationen och hur ansvarsfördelningen ser ut.

Senast den 30 juni 2021 ska uppdraget återrapporteras. Under arbetets gång ska samråd ske med kommunstyrelsens arbetsutskott samt med HR-chef via personalutskottet. Den förändring som sedan beslutas ska genomföras under mandatperioden 2023-2026.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan