Skolverksamhet De la Gardiegymnasiet och Campus Västra Skaraborg

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 20 november, 2020

Utifrån de riktlinjer som kommit från utbildningsminister Anna Ekström och med rådande läge för smittspridning har Utbildningsnämndens presidium tagit beslut om De la Gardiegymnasiets och Campus Västra Skaraborgs verksamhet den närmaste tiden.

De la Gardiegymnasiet

Undervisning och examination

 • I grunden gäller fortfarande distansundervisning resten av höstterminen. Dock finns nu också möjlighet till viss närundervisning i skolans lokaler.
 • Programmen har tillåtelse att kalla elever till skolan för undervisning i praktiska moment och examination exempelvis olika prov och redovisningar.
 • Elever får besked om och när man förväntas vara på plats i skolan.
 • Skolans lokaler är låsta och kallade elever släpps in av lärare.
 • Gymnasiesärskolan undantas distansundervisning.

Givetvis gäller de råd och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten gått ut med för att stoppa smittspridning fortfarande.

Ingen lunch i Skolrestaurangen serveras till gymnasieelever. Matlådor kommer kunna beställas till veckorna 50-51.

Campus Västra Skaraborg

Komvux samt eftergymnasiala utbildningar följer de riktlinjer som tidigare meddelats. Studerande skall befinna sig inom respektive sektorisering. Separata ingångar.

Campus Västra Skaraborg får ta in max 8 studerande i en lokal för följande moment:

 • Examinationer/kunskapsbedömningar av alla slag som inte kan utföras via distans
 • Laborationer/praktiska moment (även VFU/LIA-moment vid inställd praktisk utbildning som inte kan utföras digitalt)
 • Kartläggningar
 • Intester
 • Prövningar
 • Särskilt stöd/handledning

Under hösten kommer avstämningar med utbildningsnämnden samt dess arbetsutskott och presidium att genomföras regelbundet.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan