Lidköping uppmärksammar ”En vecka fri från våld”

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 23 november, 2020

En vecka fri från våld är en nationell uppmärksamhetsvecka som fokuserar på våld. Initiativet är skapat av riksorganisationerna Unizon och MÄN och stödjs av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna. Veckan uppmärksammas nationellt och vi kommer genom bred samverkan även att uppmärksamma denna vecka lokalt här i kommunen.

Under vecka 48 kommer kommunen bland annat att informera allmänheten med hjälp av film- och powerpointvisningar ute i verksamheterna, som också kommer uppmärksamma veckan via sociala media. Ungdomsmottagningen gör en enkätundersökning för att inom hälso- och sjukvården identifiera unga/unga vuxna som är särskilt sexuellt risktagande eller riskutsatta vad gäller sexuell ohälsa. I Sjukhusets entréhall har Akuten ett informationsbord och gruppen som arbetar med dessa frågor kommer under veckan att ha ansvar för SKAS Instagramkonto där de sätter ytterligare ljus på frågan.

Veckan kommer även att uppmärksammas i interna forum för de som arbetar inom Lidköpings kommun och det kommer  att bjudas in till digitala konferenser och webbkurser för de anställda. Polisen informerar om veckan i sina kanaler med sociala media och UN Women kommer att lysa upp gamla vattentornet i orange till stöd för arbetet att motverka våld.

Med fakta om gränssättning och om vad som egentligen är en våldshandling måste vi alla bidra för att hjälpa, stödja och informera utsatta och anhöriga i kampen mot våldet och dess underliggande orsaker.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan