Lidköpings kommun antar klimatlöften för 2021

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 26 november, 2020

Klimatlöftet 2021 är framtaget av Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, och är en regional satsning i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende region.

Under 2021 satsar Klimat 2030 extra på att stötta kommunerna att ta nästa steg i sitt klimatarbete genom Kommunernas klimatlöften. Kommunerna i Västra Götaland bjuds in att delta i Kommunernas klimatlöften och ska bland de 20 föreslagna åtgärderna välja ut hur många och vilka kommunen ska anta. Under onsdagen antog kommunstyrelsen 16 av de 20 föreslagna löftena och skickar nu in formuläret efter underskrift.

– Det känns naturligtvis jättebra att vi får igenom denna satsning för att ytterligare skruva upp tempot i arbetet kring våra klimatlöften. Det svåra är å andra sidan inte att anta löften eller påbörja arbeten. Svårigheten ligger i att hålla i och jobba långsiktigt för varaktig förändring. Men jobbar vi tillsammans i hela organisationen så kommer detta ge goda resultat. säger Frida Nilsson(C), vice kommunalråd.

Löftena innehåller bland mycket annat en klimatstyrande resepolicy, miljö- och klimatkrav i alla nya avtal för transporter, fortsatt uppföljning och mätning av förra årets insatser för cykling genom kommunvelometern och mätning av matsvinn i offentlig verksamhet för att minska svinnet till max 45g/portion.

KSV kommer nu att påbörja ett systematiskt arbete för att kunna uppfylla de antagna löftena och efter utgången av 2021 kommer Klimat 2030 att ha en uppföljning av respektive kommun där man utvärderar insatserna och resultaten av dom samma.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan