Medborgarlöfte för 2021 klart

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 10 december, 2020

Under 2020 har över 600 samtal (medborgardialoger) med kommuninvånare förts. Medborgardialogerna handlar om att lyssna på den som bor och verkar i en kommun utifrån vad denna person upplever som viktigast för att känna sig trygg och säker.

Det är femte året i rad som Lidköpings kommun och Polisen ger medborgarna ett löfte kring hur de tillsammans ska stärka det trygghets- och brottsförebyggande arbetet under året som kommer.

Ett bra samarbete mellan kommunen och Polisen är grunden för att nå dom resultat vi eftersträvar. Det har vi idag och kommer fortsätta samarbetet med att under 2021 fokusera på trygghet i hela kommunen och förebyggande arbete för att förhindra narkotikamissbruk hos ungdomar säger Frida Nilsson (C), ordförande i forum för social hållbarhet tillika förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Trygghet i Lidköpings tätorter

I medborgardialogerna framkommer det att polisen och kommunen bör arbeta för ett tryggare centrum i Lidköpings tätorter. Det är på kvällar och nätter som man upplever sig otrygg och otryggheten beror delvis på berusade och narkotikapåverkade människor. Utökad och bättre belysning uppgav många som en åtgärd för att för att öka tryggheten och säkerheten. Många av de tillfrågade uppgav att en närvaro och synlighet av vuxna, fältsekreterare och polis är viktigt för att känna trygghet.

Förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar

I våra möten med invånarna i Lidköpings kommun är det många som tycker att kommunen och polisen ska prioritera arbetet med att förebygga och förhindra missbruk hos ungdomar. Att polisen är synlig på skolor och fritidsgårdar och att vara där ungdomar finns för att bygga relationer var något många prioriterade.

Årets medborgarlöfte är i stora drag i linje med tidigare års löften där vi bland annat fortsätter våra riktade insatser mot ungdomar och narkotika, både vad det gäller brottsbekämpande insatser men inte minst det brottsförebyggande arbetet tillsammans med kommunen. Vi har under 2020 tagit flera steg framåt i vår samverkan med Lidköpings kommun, dels vad gäller att skapa en gemensam lägesbild att jobba utifrån men även genom en utökad samverkan med skola och socialtjänst avslutar Johan Rexhag lokalpolisområdeschef.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan