Lidköpings dagliga verksamheter visar på goda resultat i brukarundersökning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 18 december, 2020

Resultatet från den nationella brukarundersökningen inom daglig verksamhet har nu kommit och visar att de allra flesta är nöjda med sin dagliga verksamhet inom Lidköpings kommun.

Lidköping ligger bättre än snittet för riket på i princip samtliga områden.

92 % av brukarna i undersökningen svarar att de alltid trivs i sin dagliga verksamhet vilket är en klar förbättring sedan förra mätningen 2018. Motsvarande värde för riket är 83 %.

94 % av brukarna anser att personalen alltid bryr sig om dem. Vid förra undersökningen var detta 88 % och motsvarande värde för riket är 89 %.

”Det är glädjande att se att vi har fått så fint resultat på just trivsel och omtanke. Det visar att personalen gör ett bra arbete med bemötande och att alla brukare ska känna sig välkomna och som en i gruppen”, säger enhetschef Ann-Sofie Lönn.

”Personalen gör ett mycket bra jobb i att möta varje enskild individ utifrån dennes önskemål och förutsättningar. Det är fantastiskt att se att de kan upprätthålla detta även nu under en pandemi med de anpassningar vi behövt göra”, avslutar enhetschef Emma Fransson.

Här kan du ta del av hela resultatet av brukarundersökningen för daglig verksamhet.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan