Kommungranskning av handläggningstider och kostnader för företag

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 22 december, 2020

En granskning som Näringslivets Regelnämnd (NNR) utfört på uppdrag av bland annat Svenskt Näringsliv, jämför kommunernas service och förutsättningar för företagande i Västra Götaland.

Granskningen omfattade följande fem områden; livsmedelskontroll, serveringstillstånd, bygglov, miljöfarlig verksamhet och villkor för nyetablering.

Det sammanvägda resultatet för vår kommun ligger kring medel på de flesta områden, där svar inrapporterats.

– Sådana här undersökningar kan ge oss signaler på olika rutiner som bör utvecklas och förbättras än mer. Det är dock viktigt att poängtera att förbättring av rutiner och service är en ständig prioritet i våra verksamheter, säger Urban Olsson, Samhällsbyggnadschef.

Att utveckla och förbättra rutiner och arbetsprocesser har varit en stor prioritet på Samhällsbyggnad speciellt just i år. Bland annat ser man över det interna, enhets- och förvaltningsövergripande, samarbetet.

– Vi har till exempel jobbat intensivt med att förbättra kommunikationen och informationen gentemot företagarna i kommunen. Vi har startat upp näringslivsmöten i form av Samhällsbyggnadsfrukost och även öppnat upp för en mötesform gentemot byggföretagare, som vi kallar Strategisk byggdialog, avslutar Urban.

I det kommunövergripande utvecklingsarbetet pågår just nu processen med att ta fram kommunens nya externa webbsida, där extra stort fokus sätts på medborgar- och kundperspektiv. Innehållet ska vara relevant och informationen lätt att hitta.

Insatserna som gjorts och påbörjats under året kan direkt kopplas till flera av undersökningens rekommendationer.

Mer om undersökningen kan man finna på Svenskt näringsliv hemsida.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan