Lidköpings kommun beviljas rekordstort bredbandsstöd

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 22 december, 2020

Lidköping bredband har i dagarna fått beslut på beviljat stöd för utbyggnaden av bredband. Det är för kvarvarande områden på landsbygden som detta stöd beviljats genom Jordbruksverkets landsbygdsprogram, delvis finansierat av EU. Lidköping bredband är en enhet inom Teknisk service i Lidköpings kommun,

Summan som beviljats är den största till en enskild kommun i Västra Götaland

– Detta är onekligen välkommet då de kvarvarande delarna av landsbygden i kommunen är de dyraste att bygga ut, säger bredbandschef Daniel Hamrén.

Stödet ska motsvara 50 procent av kostnaderna och betalas ut i efterskott allteftersom fakturor kan presenteras för länsstyrelsen som administrerar utbetalningarna.

Stödet som nu beviljats uppgår till 15,6 miljoner kronor och gäller för sammanlagt sex utbyggnadsprojekt. Dessa täcker in landsbygden mellan Tun och Halvfara, området vid Uvered, landsbygden utanför Lovene samt området Lillängen utanför Vinninga. Ett sjunde projekt, Marbogården, har nyligen beviljats stöd från Post och Telestyrelsen, PTS, med 1,7 miljoner.

De flesta av dessa projekt genomförs i någon form av samarbete med andra projekt som innefattar grävning. En stor del tillsammans med Lidköping Elnät som gräver ned nuvarande luftledningar och med Vatten och avloppsföreningar när de gräver ned sina ledningar.

– Det är viktigt att understryka att detta inte är pengar som betalas ut med automatik utan det är en mängd kriterier som ska uppfyllas. Det gäller utformningen av nätet, slutdatum för projekten, hur många kunder som ansluter sig, förvaltningsplaner och så vidare. Arbetet med detta har bara börjat. Med det är pengar som är öronmärkta för våra projekt, säger Daniel Hamrén.

– Fantastiskt roligt att allt arbete som vi lagt ned också resulterat i positiva beslut. Det har varit ett drygt arbete att ta fram underlag och få till ansökningarna där framförallt Evert Blomkvist på Lidköping Bredband gjort ett bra jobb. Det var också han som från början påtalade möjligheterna att söka stöd för utbyggnad.

De projekt som beviljats stöd ska vara färdigställda 31 mars 2023.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan