Samtliga kommunala högstadieskolor i Lidköping inför distansundervisning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 8 januari, 2021

Smittskydd Västra Götaland rekommenderar att regionens högstadieskolor övergår till distansundervisning fram till och med 24 januari. Det är en viktig åtgärd för att minska resandet och kontakter och därmed smittspridningen av covid-19 i samhället. Barn- och skolnämndens ordförande har fattat beslut att följa rekommendationen och inför distansundervisning för samtliga kommunala högstadieskolor under perioden 11 januari till 24 januari.

Undervisning på distans

Under perioden läser eleverna enligt ordinarie schema. Undervisningen bedrivs i lärplattformen kallad Tango och med hjälp av videokonferens. Lärare tar närvaro och interagerar med samtliga elever under lektionen.

Elever med behov av särskilt stöd

Elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling kan erbjudas individuella lösningar i samråd med skolan.

Måltider

Elever kommer kunna hämta skollunch. Elever och vårdnadshavare kommer informeras om hur detta ska genomföras.

Elever ska hämta skolmaterial

Under helgen 9 till 10 januari erbjuder skolorna elever att hämta skolmaterial klockan 10.00-12.00.

För de elever som inte har möjlighet att hämta sitt skolmaterial under helgen så är skolan öppen måndagen 11/1 för åk 7 klockan 08.00-09.00, åk 8 klockan 09.00-10.00, åk 9 klockan 10.00-11.00

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan