Vill ni hjälpa oss att skapa ett hållbart framtida Lidköping?

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Vi står inför stora miljö- och klimatutmaningar och för att klara av dem behöver vi hjälpas åt. Därför jobbar vi med att ta fram en miljöplan för Lidköpings kommun. Den ska ta ett samlat grepp om kommunens miljöarbete och kommer innehålla lokala miljömål. En mycket viktig del i framtagandet av planen är att ta reda på vad kommuninvånarna tycker. Där har ni som förening en viktig roll!

Kort sagt handlar det om hur vi ska kunna leva så hållbart som möjligt för att säkra ett gott liv åt kommande generationer. Vad kan kommunen göra för att göra det enklare att leva hållbart?

[form vill-ni-hjalpa-oss]

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan