Planerat

Planerat strömavbrott 18 november

På grund av arbete i elnätet kommer vi att bryta elleveransen
torsdag 18 november 2021 kl. 08:00 - 12:00

Berörda stationer:

36052 HARALDSGÅRDEN.

Orsak till detta avbrott:

Under detta arbete ska vi ansluta en ny nätstation.
Anläggningar ska under avbrottstiden betraktas som spänningsförande.

Eventuella frågor besvaras av: Lennart Gustafsson 0510-770257.

Med förhoppning om att avbrottet ej är till besvär

Publicerad:

Uppdaterad: