Planerat

Raseringsarbete genom Råda

Lidköping Elnät kommer att börja med nedtagningen av den stora luftledningen som går igenom Råda. Lidköping Elnät kommer att använda externa entreprenörer för detta arbete.

 Nedtagning av ledningen är planerad att starta måndag 20 december om vädret tillåter och pågår fram till slutet av vecka 1.

När arbetet startar i närheten av er fastighet så ska man inte vistas under ledningen. På grund av om den eventuellt skulle falla ner. Respektera entreprenörernas avstängningar och anvisningar.

Lidköping Elnät kommer att skicka SMS till de fastighetsägare som ledningen passerar över tomten dagen före om att inte vistas i trädgården.

Är det något som är oklart eller tveksamt, tveka inte att kontakta Lidköping Elnät för ytterligare information.

Eventuella frågor besvaras av:
Anders Olsson 0510-770592
Martin Arvidsson 0510-770086

Publicerad:

Uppdaterad: