Åtgärdat

Planerat strömavbrott 29 december

På grund av arbete i elnätet kommer vi att bryta elleveransen
Onsdagen 29 december kl 09:30-11:30

Berörd station:

7646 Enkgården

Under detta avbrott ska vi byta transformator i nätstation

Anläggningar ska under avbrottstiden betraktas som spänningsförande.

Eventuella frågor besvaras av: Martin Arvidsson 0510-77 00 86.

Med förhoppning om att avbrottet ej är till besvär.

Publicerad:

Uppdaterad: