Planerat

Del av Läckövägen avstängd 10-11 maj

10-11 maj kommer Läckövägen, från infart Tofta och fram till Örslösarondellen, vara helt avstängd på grund av nedtagning lutande träd, sättning av vägskyltar och arbete med gatubelysning.

Arbetet pågår dagtid klockan 07:00-16:00.

Publicerad:

Uppdaterad: