Planerat

Gatubelysning Karl Johansvägen, 6 maj

Gatubelysningen på delar av Karl Johansvägen i Norra Härene stängs fr.o.m. 6 maj tillfälligt av p.g.a. åtgärd av begynnande vattenläcka.

Publicerad:

Uppdaterad: