Pågående arbete

Pantameramaskinen är avstängd 1 augusti

Pantameramaskinen på Kartåsens återvinningscentral är avstängd 1 augusti. Service pågår.

Publicerad:

Uppdaterad: