Planerat

Vattenavstängning 29 augusti, Mellbygatan och Broholmsgatan

 Vi planerar underhåll av vattenledningarna. Området som berörs är Mellbygatan och Broholmsgatan. Tidpunkt för avstängning är Måndag den 29/8 kl 08:00 till kl 18:30. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma, för att åtgärda spola kallvatten tills vattnet är klart.

Publicerad:

Uppdaterad: