Planerat

Trafikavstängning på gamla Götenevägen

Trafikavstängning på gamla Götenevägen i samband med byggnation av ny gång- och cykeltunnel med länk mellan Kartåsen – Änghagen. Trafiken som ska österut i Skararondellen kommer dessa dagar att behöva ledas förbi Änghagens köpcentrum ut på Wennerbergsvägen.

Under v. 44-45 kommer markerad del av gamla Götenevägen vara helt avstängd.

Publicerad:

Uppdaterad: