Åtgärdat

Vattenavstängning 15 november

Vattenavstängning Mellby, Lovene, Gillstad. (se avstängningsområde) Järpås blir inte utan vatten. På grund av ledningsarbeten på kommunens ledningsnät kommer vattenleveransen att avbrytas under angiven tid.

Tisdagen 15 november 08:00 – 18:00

Vattentank för hämtning av vatten kommer att finnas vid Mellby fotbollsplan och vid Lovene station. Information kommer även att gå ut till Vattenföreningar och fastighetsägare via post och sms.

Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma, för att åtgärda spola kallvatten tills vattnet är klart.

Har du frågor?

Hör av dig till kommunens kontaktcenter 0510-77 00 00

Publicerad:

Uppdaterad: