Planerat

Underhåll av vattenledningarna

Vi planerar underhåll av vattenledningarna. Vattnet stängs av till din fastighet. Området som berörs är Måneschöldsgatan mellan Västergatan och Ekelundsgatan samt Ekelundsgatan mellan gång- och cykelväg och Måneschöldsgatan.

Tidpunkt för avstängning är torsdag 24/11 kl 10:00 till kl 15:00. Se till att alla vattenkranar är stängda. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma, för att åtgärda spola kallvatten tills vattnet är klart. Ni som får detta sms är troligtvis berörda

Publicerad:

Uppdaterad: