Planerat

Planerat strömabrott 24 januari

På grund av arbete i elnätet kommer vi att bryta elleveransen tisdagen den 24 januari 2023 klockan 10:00 - 11:00

Berörda stationer:

35052 BRYNE

35116 LÖVLUNDA

35033 LARS-ERIKSGÅRDEN

Karta som visar brört område

Publicerad:

Uppdaterad: