Parkeringsförbud runt torget 15 - 17 mars

Parkeringsförbud på markerade platser runt torget 15-17 mars på grund av klippning av träd och arbete med julbelysning.

Publicerad:

Uppdaterad: