Planerat

Förbud mot trafik på Gamla Läckövägen 22 november

Förbudet gäller fordonstrafik under tiden klockan 07:00-16:00 den 22 november, förbudet gäller ej linjetrafik.

Uppdaterad:

Publicerad: